NAUČNÁ STEZKA JINDŘICHA DAUNA (LOVECKÁ STEZKA BÍTOVSKÝCH PÁNŮ)

Chvalatice – Bítov
Délka trasy: cca 5,6 km
Náročnost: lehká
Zaměření: příroda a vlastivěda
Počet zastavení: 6
Vybudováno roku: 2007
Více informací zde

Naučná stezka je pojmenovaná po Jindřichu hraběti Daunovi, který vlastnil zdejší panství i hrad Bítov v polovině 19. století. Jde o lesnickou naučnou stezku vedoucí po trase historické cesty někdejším loveckým revírem – proto bývá také označována jako „Lovecká cesta bítovských pánů“. Začíná na návsi ve Chvalaticích, vede nejprve mezi poli a pak starými lesy až ke hradu Bítov. Informuje o zdejší přírodě, vyhlídkových místech nebo o původních stavbách. Např. kamenný altán zvaný Rotunda v lesní lokalitě Obora je torzem novogotického loveckého altánu z 19. století. Ten se nazýval německy Heinrichsruhe, tady Jindřichovo odpočívadlo. Dále se seznámíte se Starou pilou, která stávala v údolí Pekárenské strouhy, nebo se zdejším kamenolomem, ze kterého pocházel stavební kámen pro pilíře nedalekých přehradních mostů budovaných ve 30. letech 20. století. Další zastavení naučné stezky je na vyhlídce na zříceninu hradu Cornštejn a rekreační areál Bítov – Horka.

fotogalerie: 

Copyright © 2020. All Rights Reserved.